andras

Székelyi András

weblapja

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

csokonai

Nagybajom város minden szempontból legnagyobb intézménye az iskola. Fenntartó a KLIK. Alapítója a hajdani Nagyközségi Tanács, 1948-ban. Az elmúlt évtizedekben, bármilyen nehezek voltak is azok politikailag, erkölcsileg, anyagi erőforrásokat tekintve, iskolánk mindig képes volt felül emelkedni a problémákon.
Több épületben folyt az oktatás, nem egy tanévben szükségtantermekben (pl. a könyvtár, református iskola, Templom utcai katolikus iskola épületében).
Az 1964–től, 1970-ig terjedő időszakban gimnázium is része volt iskolánknak, számtalan, itt érettségizett nagybajomi fiatal tanulhatott tovább főiskolán, egyetemen. Jelenlegi tanáraink között is vannak egykori nagybajomi gimnazisták. A gimnázium, feladata ellátásához igényelte a diákotthon kialakítását, ezért 1966-ban, az akkori főépület mellett kialakították a mai diákotthonunk elődjét. 1984-ben felépült a Kossuth Lajos utcában az „új iskola” épülete, sajnos az akkori technikai színvonalon, amely az óta is gondot jelent iskolánk vezetésének és a fenntartónak egyaránt. A régi épületet 1997-ben felújították, bővítették, korszerűsítették.
A diákotthon 1998-ban újult meg. Sajnos, ezek az épületek és a régi „kis” tornaterem térben távol helyezkednek el egymástól, de a kapcsolattartást megkönnyíti majd az e-önkormányzati kommunikációs vonal működése, mely nemcsak az iskola épületeit, hanem az önkormányzat valamennyi intézményét összeköti.
Iskolánkban jelenleg 546 diák tanul. A tanuló létszám tehát nem csökken, mint azt az országos adatok valószínűsítenék, hanem növekszik. Ez örvendetes tény, még akkor is, ha diákjaink nem csak a helyi családok gyermekei, hanem a körzet 12 településének bejárói vagy diákotthoni ellátottjai. Az eltérő nevelési igényű gyermekek számára 1973-ban alapított speciális tagozaton és a tavalyi tanévben elindított speciális szakiskolában 126 diákunk tanul. Ők tanulási nehézségekkel küzdenek, de a külön tantervet megvalósító programnak köszönhetően sikerrel fejleszthetők. Diákotthonunk hét közben 63 tanulót lát el, napi ötszöri étkezést, tanulási és rendszeres tisztálkodási lehetőséget, kultúrált életkörülményeket biztosítva. A napköziben 174 gyermek tölti délutánjait, 9 csoportban. Évek óta vállaljuk a logopédiai fejlesztés szervezését és lebonyolítását. Iskolánk tanulólétszámának negyede a cigány kisebbséghez tartozó gyermek. Számukra a többségi nyelven felzárkóztató programot biztosítunk. Ezeket a feladatokat 51 tanár, 3 pedagógiai asszisztens, 3 gondozónő és 25 technikai dolgozó látja el. Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai képzésre, a továbbtanulás segítésére és a jelenlegi iskolavezetés ezeket a törekvéseket hatványozottan támogatja. Ennek a szemléletnek köszönhető az, hogy a településünkön megjelenhettek a művészeti iskolák, hiszen elindításukhoz a képzett tanerő részben rendelkezésre állt. A logopédiai szolgáltatás kiegészítéseként, két kolléganőnk dyslexia-prevenciós tanfolyamot végezve szűrő és megelőző, felzárkóztató foglalkozásokat tart. Beindíthattuk a gyógytestnevelési programot, szakember képzését követően. Évek óta sikerrel ápoljuk testvérvárosi kapcsolatainkat. A németországi Schortens jelentős öko-partnerünk, e mellett a német nyelvet tanuló diákjaink a kölcsönös látogatások során gyakorolhatják a tanórákon tanultakat, miközben a hivatalos kapcsolatok baráti viszonyokká válnak. Erdély egyik legszebb faluja Gyergyószárhegy, mellyel 1989-óta vagyunk kapcsolatban. Iskolánk diákjai sikerrel szerepeltek és szerepelnek a tanulmányi, sport és művészeti versenyeken. Leány röplabda csapataink, több korcsoportban is nyertek országos versenyeken, kupákban. 1995-ben és 2002-ben első helyet értek el a diákolimpián. A város labdarúgó szakosztályának U11-es csapata, mely tanítványainkból áll, országos döntőbe jutott 2003 nyarán. A rövid ideig működő iskolarádió 1995-ben, 1996-ban és 1997-ben is az „Év diákrádiója” Székelyi András honlapjaet nyerte a Diákújságírók Országos Szövetsége tagjainak szavazatai által. A tanulmányi versenyek közül említést érdemelnek az országos történelem versenyeken elért döntős helyezések, 2002-ben és 2003-ban. A speciális tagozat énekkara 2000-ben Gödöllőn, az „Esélyegyenlőségért Gálán”, sikerrel szerepelt országos nyilvánosság előtt. Csodálatos előadásaikat az iskolai rendezvényeken minden érdeklődő meghallgathatja. Diákotthonunkat az elmúlt években teljesen felújítottuk. A tetőtér beépítését a bútorzat cseréje követte. 68 személyt tudunk emeletes ágyakon elhelyezni. Külön fürdővel egy db, 2 személyes szobát is rendelkezésre tudunk bocsátani. Igényesen bútorozott és felszerelt tea-konyha, a társalgóban biliárd-asztal, elektromos darts játék, UPC, asztali labdarúgó-pálya, ping-pong asztal és Internet elérési lehetőség áll vendégeink szolgálatára. Konyhánk akár napi ötszöri étkezést is kínál, kívánság szerint. Az épület a település központjában található, parkosított környezetben. Közvetlen környezetünkben 6 sportpálya, műfüves labdarúgó-pálya, 2 tornaterem áll edzőtáborok, sportbarátok rendelkezésére.

Székelyi András weblapja
Sz.A.